Exemples de tractaments d'humitats

www.humicontrol.com

Humicontrol
atenció al cliente | 900108834
Humedades
humitats     humitats per capil·laritat   mursec eco (inalàmbric)
dispositiu mursec eco  

El dispositiu MURSEC ECO inalàmbric emet un senyal polsant de molt baixa freqüència que actua sobre els anions i cations presents en porus i capil·lars del mur anul·lant el procés d’absorció capil·lar i provocant que la humitat descendeixi a través del mur fins el subsòl.


MURSEC ECO inalàmbric, és un dispositiu totalment electrònic basat en la tecnologia VLF (Very Low Frecuency) multifreqüència que actua sobre un radi d'acció determinat permetent la reducció de la humitat i l'assecament de parets, murs i terres, i evitant que la humitat torni a remontar en el futur. I tot sense perforacions, sense cables i sense electrodes.

El dispositiu MURSEC ECO inalàmbric representa una segona evolució tecnològica després de la ja coneguda tècnica MURSEC d'electroosmosi activa i de la tècnica TRABER d'electroosmosi foresi. MURSEC ECO, a diferència dels sistemes MURSEC i TRABER, no basa el seu funcionament en l'electroosmosi sinó en la tecnologia VLF.

Igualment seguim treballant amb el reconegur sistema MURSEC d'electroosmosi activa pel qual instal·lem una sèrie d'elèctrodes i preses de terra. El nostre departament tècnic li aconsellarà quin és el sistema més adequat per al seu cas.

La tecnologia MURSEC ECO està contrastada amb milers d'actuacions realitzades a la resta d'Europa. Totes les nostres actuacions gaudeixen de la mateixa garantia per companyia d'assegurances (única en el sector) que venim donant des de fa més de 30 anys.

El sistema MURSEC ECO també basa la seva eficàcia tractant la humitat en parets i la humitat en murs facilitant l’evaporació de la humitat del mur. MURSEC ECO és un tractament per les humitatas sense productes químics, amb la màxima eficàcia, garantia i experiència; i ara també a uns preus encara més competitius.

No hi ha cap risc per a persones, animals ni plantes i no necessita manteniment. Disposem del certificat IGWL Institut d'Alemanya, el qual ens atorga la màxima seguretat ambiental.


les 5 avantatges de Mursec Eco  

  • Sense necessitat d'obres: El dispositiu MURSEC ECO s'instal·la de forma ràpida i neta. Al no fer perforacions en el mur no debilitem l'estructura.

  • Plantes baixes, soterranis i paviments: igualment eficaç per al tractament de soterranis i paviments.

  • No importa la composició ni la gruixària del mur: Assequem qualsevol tipus de mur afectat per capil·laritat per més gruixut i heterogeni que sigui.

  • Garantia i experiència: Garantia per companyia d'assegurances (única a España). Llarga experiència a tota Europa.

  • Econòmic: La rapidesa d'instal·lació ens permet un gran estalvi de mà d'obra que es tradueix en uns preus molt competitius.