AVÍS LEGAL

B08708364CLÀUSULES I AVISOS LEGALS de www.humicontrol.com

1.- NORMES D’US DEL WEBSITE.

  • 1.1.- L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  • 1.2.- L’accés o “visita” a aquest lloc web no suposa entaular cap relació comercial amb Humicontrol SL i l’usuari.
  • 1.3.- L’accés i la navegació d’aquest Website suposa acceptar i conèixer els advertiments, avisos legals i condicions d’ús previstos en ell. Aquell usuari que hi estigui en contra o no estigui disposat a complir-les, se li prohibeix l’accés.

2.- ACCÉS AL WEBSITE I SEGURETAT.

L’usuari s’obliga a fer ús dels serveis oferts en aquest website de forma diligent, correcta i lícita i s’abstindrà expressament de realitzar qualsevol tipus de les accions descrites a continuació:

  • Utilitzar els serveis oferts en aquest website de forma contrària a les lleis, a la moral, a l’ordre públic o als bons costums.
  • Reproduir, copiar, distribuir transformar o modificar els serveis o contingut del webs tret que compti amb autorització escrita i expressa del titular del website. Si aquesta autorització s’accepta, l’autoritzat haurà de citar en tot moment la font de què prové la informació.
  • Violar els drets de propietat intel·lectual o industrial de Humicontrol SL
  • Emprar els serveis i la informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, venda directa o qualsevol altra classe de finalitat comercial. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Humicontrol SL pugui patir, directament o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions derivades de l’avís legal o la llei en relació amb la utilització del lloc web.

3.- ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació que apareix en aquest website és la vigent a la data de la seva última actualització. Humicontrol SL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest website, podent limitar o no permetre l’accés a aquest website. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest website. No obstant això, Humicontrol SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

4.- DRETS DE PROPIETAT:

Tots els continguts del Website, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones i imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari són d’exclusiva propietat de Humicontrol SL i estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació internacional i nacional, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la web i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Queda terminantment prohibida la utilització de tots els elements de propietat intel·lectual i industrial amb fins comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació

L’incompliment d’aquestes obligacions poden donar lloc a responsabilitat criminal, segons el codi penal vigent i les lleis especials de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

5.- CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

En compliment amb allò establert al Nou Reglament General de Protecció de Dades, informem als usuaris que les seves dades personals facilitades mitjançant l’ús de formularis seran incloses en el tractament de dades de clients de l’empresa Humicontrol, S.L. amb CIF B08708364.

El lloc web a través dels formularis de contacte, podrà recollir dades personals com ara: nom, domicili, adreça de correu electrònic o telèfon.

El nostre lloc web utilitza la informació per tal de proporcionar el millor servei possible. Concretament per donar resposta a les peticions d’informació i contacte que el client ens sol·licita i per enviar informació d’interès per a l’usuari.

Humicontrol, S.L. tractarà de forma electrònica les dades anteriorment esmentades, i es comprometrà a mantenir la més estricta confidencialitat respecte a les dades facilitades per l’usuari. Aquestes dades només podran ser utilitzades per Humicontrol, S.L. i pels col·laboradors necessaris per prestar el servei.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L’usuari podrà exercir el seu dret a accés, rectificació, oposició o cancel·lació quan ja no sigui necessari per al manteniment de la relació comercial, mitjançant sol·licitud per correu postal a Humicontrol, SL, c/Padilla 240, interior, 08013 Barcelona o mitjançant el correu electrònic [email protected], incloent la còpia del DNI, NIE o document identificatiu equivalent.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

Humicontrol SL no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que aquest lliure d’error. En cap cas Humicontrol SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir per l’accés i ús de la pàgina web, incloent-hi (però no limitant-se) els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Humicontrol SL no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per ús inadequat del mateix.

Humicontrol SL no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre totes dues, prevaldrà la versió impresa.

Humicontrol SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors dels continguts que poguessin aparèixer en aquest Website.

Humicontrol SL no assumeix la responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat al ciberespai, butlletins o qualsevol altre tipus de transmissions, que estiguin vinculats a aquest website i cooperarà, si és requerit per autoritat judicial o per les autoritats pertinents en la identificació de les persones responsables dels continguts que violin la llei. Les garanties que Humicontrol SL ofereix dels seus productes i tècniques es regeixen pels contractes que s’estableixin en el seu moment entre Humicontrol SL i els seus clients directes. Tota informació publicada a la web de Humicontrol SL és orientativa. Humicontrol SL no es responsabilitza de les condicions que no hagin estat establertes directament per Humicontrol SL.

7.- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.

Amb caràcter general, les relacions entre Humicontrol SL i els seus clients o usuaris, derivades de la contractació dels productes i serveis continguts a la present Web es troba sotmès a la legislació i jurisdicció espanyola, i establint-se o aplicant-se la mateixa en cas de conflicte entre ambdues parts. (Humicontrol SL i els seus Clients/usuaris).