Trucada gratuïta 900 108 834

Trucada gratuïta 900 108 834 |

HUMITATS PER FILTRACIÓ

Les filtracions d’aigua als soterranis s’observen a pàrquings i fossos d’ascensor. Laigua del terreny penetra a través dels murs de formigó.

Què són les humitats per filtració?

Leshumitats per filtració lateral d’aigua es donen tant en soterranis d’edificis antics com en edificis més moderns amb estructura de formigó.

Malgrat utilitzar les tècniques constructives correctes podem trobar-nos amb factors com ara una compactació deficient, bandes de juntes mal col·locades, fissures de retracció o seients diferencials. Les aigües subterrànies, la capa freàtica causa estralls quan es troba amb defectes de construcció als soterranis.

La conseqüència no és altra que la degradació estructural, l’oxidació del ferro, la disgregació de l’arrebossat, la entrada d’aigua i evidentment la creació d’un ambient malsà per a les persones.

Problemas filtraciones Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol

Com se solucionen les filtracions d’aigua als soterranis?

IMPERMEABILITZACIÓ

Impermeabilització de Filtracions d’Aigua a Soterranis

Com es manifesten humitats per filtració?

Humedades por filtraciones producidas en juntas de hormigonado 1 Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
filtraciones en parkings Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
A Foto 13 Filtración Foso Ascensor scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
Foto 13 4 scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
5 Filtracion de agua en solera 2 Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
6 Filtracion Foso ascensor 2 Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
7 Filtraciones en sotano scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
Filtración Parking Suelo Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
9 Mala impermeabilizacion parking scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
10 Filtracion parking Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol