Trucada gratuïta 900 108 834

Trucada gratuïta 900 108 834 |

HUMITATS PER CONDENSACIÓ

Es produeixen per inadequada ventilació o per manca d’aïllament tèrmic.
Com a conseqüència apareix el floridura i aire malsà

Què són les humitats per condensació?

Sovint en certs habitatges apareix flori a les parets, en cantoneres i interiors d’armaris, amb el temps la humitat ambient impregna fins a la roba i acaba creant un ambient malsà.

Les humitats de condensació es manifesten de vegades amb la presència de baf a les finestres. I el que és més greu, la floridura comporta problemes respiratoris importants en les persones que habiten l’immoble.

És molt important aturar ràpidament i de la manera correcta el problema de la proliferació de fongs per humitat. Una mala tècnica de neteja comporta una extensió encara més gran del problema. Per exemple, si passem un drap humit per les taques d’humitat de les zones afectades, l’únic que aconseguim és estendre encara més les espores dels fongs causats per la humitat per condensació.

moho pared scaled e1650536890281 Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol

Quines són les causes principals?

Les humitats per condensació són conseqüència de la combinació dels factors següents:

 • Ventilació deficient:
  Actualment els habitatges són molt estancs per evitar les pèrdues de calefacció, però amb això també n’impedim la renovació natural i contínua de l’aire interior.
 • Mal règim de calefacció:
  L’aire calent admet més humitat en forma de vapor que l’aire fred. Una mala regulació de la calefacció amb variacions brusques de temperatura implica problemes de condensació.
 • Aïllament tèrmic deficient:
  Parets mal aïllades, ponts tèrmics, fusteries i vidres són punts freds que permeten que la humitat ambient de l’interior de l’habitatge passi a estat líquid format per aigua.

Quines conseqüències tenen les condensacions?

Els immobles afectats pateixen les següents patologies pròpies de la humitat per condensació:

 • Floridura
  La floridura és la conseqüència visible de la proliferació de colònies de fongs. Es manifesta sovint amb taques ennegrides. Els fongs poden créixer a la vista en llocs com ara parets o roba.
 • Aire insalubre i males olors
  La floridura sovint fa olor de tancat. L’aire dels llocs tancats pot estar de 2 a 5 cops més contaminat que el de l’exterior. Això és encara més greu quan passem prop del 90% del temps a llocs tancats.
 • Baf
  És habitual que la floridura vagi acompanyada amb presència de baf en vidres i fusteries. L’excés d’humitat ambient crea condensacions, l’aigua arriba a entollar la base de les finestres.
 • Excessiu consum de calefacció
  Amb l´excés d´humitat es dispara la despesa de calefacció. Per obtenir una bona sensació tèrmica ens cal incrementar notòriament la temperatura de l’aire.
 • Malalties respiratòries
  Quan tenim forta presència d’espores de floridura a l’aire, ens trobem amb reaccions al·lèrgiques, episodis d’asma, infeccions i altres problemes respiratoris per a les persones; especialment nens, ancians i dones embarassades. Símptomes típics són els problemes respiratòries, congestió al nas i sinus frontal, ardor als ulls, tos seca, gola dolorida, irritació de la pell i mals de cap constants.

Quina solució tenim per a les humitats per condensació?

PURAIR

Ventilació Mecànica Controlada

Com es manifesten les condensacions?

Humedades condensacion antes Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
v2 Foto 19 2 Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
Foto 19 1 1 scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
Camara ventilada scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
IMG 7660 scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
6 Condensacion scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
7 Condensacion scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
8 Condensacion scaled Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
humicontrol humedades condensacion Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol
Condensacion Moho baño Tractament d'humitats - Solució Garantida | Humicontrol