RESOLEM ELS TEUS DUBTES

“Si alguna cosa he après en tot aquest temps, és que les humitats són un problema complexe”
– Ramon Mestre

Humitats de capil·laritat

1) Quins tipus d'humitats existeixen?

Existeixen molts tipus d’humitats que afecten als immobles, però bàsicament es classifiquen en:

 • humitats de capil·laritat (procedents del subsol i afecten a plantes baixes i soterranis degradant l’arrebossat i la pintura de la part baixa de la paret)
 • humitats de condensació (la humitat ambient fa que apareguin fongs i regalimin les finestres. Pot afectar a qualsevol vivenda, no només a plantes baixes i soterranis. Té a veure amb la falta de renovació de l’aire i un mal aïllament tèrmic)
 • humitats de filtració (implica entrada d’aigua en soterranis procedent de la capa freàtica)
 • humitats accidentals i goteres (cobertes mal impermeabilitzades, baixants, dutxes, …)
2) Quins sistemes existeixen per solucionar les humitats de capil·laritat?

Entre les varies tècniques existents les més habituals són:

 • Sistema d’inversió de polaritat (amb alimentació elèctrica): Es tracta d’un dispositiu electrònic inalàmbric que permet invertir la polaritat del mur mitjançant l’emissió de freqüències.
 • Sistema geo-magnètic (sense alimentació elèctrica): Busca contrarrestar l’efecte que el camp magnètic terrestre fa sobre el mur. Els resultats son deficients.
 • Sistema d’injecció: Es tracta de perforar la base del mur i injectar unes resines que obturen els porus i capil·lars per evitar l’ascens de la humitat per l’interior del mur.
3) Què passa si s'ha de tractar un soterrani?
 • L’únic sistema útil per aquests casos és la inversió de polaritat. El sistema MURSEC ECO ajuda a reducir la capil·laritat sempre que no hi hagi entrada d’aigua freàtica.
 • Els nostres tècnics l’aconsellaran la millor forma de complementar la solució amb els morters especials ideals pel seu cas.
4) Quin dispositiu MURSEC ECO necessito per poder solucionar les humitats de capil·laritat de casa meva?
 • A Humicontrol disposem de la gama més extensa de dispositius per poder tractar edificis des de 30m2 fins a 3.000m2.
 • Cada dispositiu MURSEC ECO té un radi d’actuació que pot ser de 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 o 30 metres.
 • Cal situar el dispositiu MURSEC ECO en un punt central de l’edifici a tractar que ens permeti cobrir tota la zona que ens interessa trastar.
5) Quines garanties hi ha que se solucionaran les humitats?
 • A Humicontrol portem més de 40 anys tracatnt les humitats amb sistemes d’inversió de polaritat amb les màximes garanties.
 • Oferim unes garanties úniques en el sector:
  • Garantia d’assecament de 10 anys per Companyia d’Assegurances:
   • Si no assequem la paret li retornem l’import del dispositiu MURSEC ECO, i ho garantim per companyia d’assegurances, única a Espanya, des de 1982! No assumeix cap risc.
   • L’Instalador Certificat ofereix la garantia directament al client. Humicontrol disposa d’una pòliça que reassegura aquesta garantia per a la total seguretat dels clients. Aquesta garantia s’aplica sobre l’import del dispositiu MURSEC ECO. Queda excluida qualsevol altre concepte o responsabilitat.
   • Per gaudir d’aquesta garantia la instal·lació ha d’estar realitzada per part de l’Instalador Certificat. El tècnico especialista disposa dels coneixements tècnics i les eines per poder fer un correcte diagnòstic, i medir la humitat interna del mur amb el sistema de carbur càlcic, l’únic que ens permit certificar que la humitat residual del mur no superi el 6% de la humitat en pes.
   • Aquesta garantia només està disponible a Espanya.
   • La garantia per Companyia d’Assegurances no s’aplica a les ventes a distància en les quals el mateix client realitza la instal·lació del dispositiu. En tal cas l’Instalador Certificat té la opció d’oferir pel seu compte una garantia de satisfacció de 2 anys.
  • Garantia de 30 anys del dispositiu MURSEC ECO:
   • Humicontrol SL garanteix per 30 anys el dispositiu físic MURSEC ECO i es responsabilitza de la seva reparació o substitució per un igual o inclús millorat si té qualsevol averia. Queda exclòs qualsevol altre concepte o responsabilitat.
   • La qualitat i seguretat de tots els seus components electrònics i del muntatge són màximes.
6) Com s'instal·la el dispositiu MURSEC ECO?
 • La instal·lació en sí del dispositiu és molt fàcil. Simplemente cal collar-lo a la paret amb tres tacs amb els seus corresponents tornillos i penjar el dispositiu. Aleshores ja només queda endollar-lo.
 • Si estas afectado per humedades por capilaridad lo que vas a querer es que un profesional te ayude con todos los aspectos que te van a permitir erradicar las humedades con las máximas garantías.
 • Tot i la facilitat d’instal·lació, des d’Humicontrol recomanem que sigui un Instal·lador Certificat el que us faci la instal·lació ja que el tècnic:
  • Li farà un diagnòstic professional de les humitats analitzant-ne l’alçada d’humitat, la intensitat, la presència o no de sals.
  • Descartarà altres possibles causes d’humitat que no tenen res a veure amb la capil·laritat.
  • Us donarà totes les recomanacions necessàries indicant els passos a seguir per realitzar la reparació de les zones afectades
  • Podreu mesurar la humitat interna del mur amb el sistema del Carbur Càlcic per assegurar l’assecatge del mur.
  • Us donarà la cobertura de la garantia per companyia d’assegurances
 • A Espanya, si decidiu instal·lar-vos vosaltres mateixos el dispositiu MURSEC ECO, l’Instal·lador Certificat us el podrà subministrar i us oferirà directament una garantia de satisfacció de 2 anys durant els quals podeu tornar el dispositiu electrònic i recuperar el 100% de l’import abonat en aquest concepte. En aquest cas, continuaràs tenint el problema d’humitats, i això serà un fracàs per a vostè i per a nosaltres.
7) On puc comprar el dispositiu?
 • A la pregunta anterior us expliquem perquè estem convençuts que el millor és confiar en un Instal·lador Certificat expert en humitats, però si voleu comprar el dispositiu sempre us el podem subministrar perquè l’instal·leu. Ompliu el formulari adjunt indicant el radi d’actuació que necessiteu i de forma ràpida us farem un pressupost.
8) Quan temps tarda a assecar la paret?
 • En el moment de la instal·lació del sistema MURSEC ECO ja para de pujar humitat per les parets
 • A partir d’aquest moment, la paret ha d’anar assecant-se per evaporació.
 • En la majoria dels casos s’aconsegueix reduir un 80% de la humitat sobrant en un període entre 3 i 12 mesos.
9) Una vegada instal·lat el dispositiu ja puc pintar?
 • Podeu esperar que la paret hagi assecat i pintar amb una pintura transpirable, però per norma general cal actuar amb un morter especial per sanejar les parets afectades i posteriorment pintar amb una pintura transpirable.
 • Les parets afectades per humitats de capil·laritat també estan molt afectades pel salnitre, i no hi ha pintura que aguanti la cristal·lització de les sals.
 • El guix hidratat i amb sals perd totes les propietats. És un material molt higroscòpic que fins i tot absorbeix la humitat ambient. El guix cal eliminar-lo de tota la part baixa de les parets.
 • Recomanem fer la reparació de les parets amb el morter especial microporós DRAINING el qual permet la cristal·lització de les sals al seu interior i permet la transpirabilitat del mur.
10) Quin és el morter més adequat per reparar les parets degradades?
 • Immediatamente després d’instal·lar el dispositiu MURSEC ECO ja pot actuar amb el morter especial transpirable DRAINING , el qual accelera el procñes d’assecament i permet la cristal·lització de les sals en el seu interior.
 • Aplicant el morter DRAINING ja pot pintar als 15 dias, sense haver d’esperar a que el mur estigui sec.
11) Com puc saber que la paret s'està assecant?
 • Molts clients ens diuen ràpidament que al cap de pocs dies ja es nota, però aquest mètode no és científic sinó absolutament subjectiu.
 • Pot fer servir un higròmetre tradicional, el qual mesura la conductivitat elèctrica de superfície. La mesura de conductivitat ve condicionada per la humitat i per les sals presents al mur. Així, doncs, es pot fer baixar la humitat del mur, però les sals mantenen una conductivitat alta. Els higròmetres tradicionals no serveixen per monitoritzar un procés d’assecament.
 • La forma correcta de mesurar la humitat del mur és mitjançant el sistema de Carbur Càlcic. El sistema consisteix a fer unes perforacions al mur per tal d’obtenir una mostra del material intern de la paret. Aquest material es diposita a la bomba de carbur, on també s’insereix el carbur càlcic. El carbur càlcic reacciona amb la humitat present a la mostra i es produeix acetilè. El manòmetre de la bomba de carbur ens indica el % d’humitat exacte de la mostra. Aquest és l’únic sistema acceptat a nivell normatiu per assegurar el valor d’humitat d’un mur segons la norma UNE EN ISO 15801:2010 (Conservació del patrimoni cultural. Mètodes d’assaig. Determinació de l’absorció d’aigua per capil·laritat.)
 • Els nostres Instal·ladors Certificats disposen d’aquests instruments de mesura i de tot el know-how necessari per assegurar que el mur queda sec.
12) Quina diferència hi ha entre els sistemes electro-físics i els d'electro-òsmosis inalàmbrica?
 • Humicontrol va ser la primera empresa a desenvolupar el sistema electro-físic a Espanya. Al sistema electro-físic també se’n diu indistintament electro-osmosi inalàmbrica com a reconeixement a la trajectòria de 40 anys que Humicontrol porta encunyant aquestes tècniques a Europa.
 • També hi ha qui en diu sistema de neutralització de càrrega, o fins i tot sistema de potència neutra. En aquest cas el nom no fa la cosa, sinó que cal ser conscient que totes aquestes tècniques es basen en el mateix principi fisicoquímic, i la diferència entre tots dos ve del coneixement i l’experiència acumulats que ens permeten saber quins algorismes de freqüència són el que aconsegueixen arribar al màxim d’assecament i de la manera més ràpida i permanent.
 • Amb el sistema d’inversió de polaritat tenim un consum molt baix, de 0,5W escassament.
13) Perquè el sistema MURSEC ECO és el millor inversor de polaridtat que existeix en el mercat?
 • El sistema MURSEC ECO és únic gràcies a l’emissió de multifreqüències que permeten personalitzar el senyal i assecar de manera optimitzada cadascun dels materials d’obra.
 • El nostre senyal optimitzat per a cada cas es transmet de forma òptima pels materials sòlids com ara maó, pedra, morters, tàpia i formigó.
 • Això ens permet arribar de forma eficient a tots els racons de l’immoble i assecar de forma òptima i ràpida cadascun dels materials d’obra.
 • La nostra experiència de 40 anys ens ha permès desenvolupar SmartPolar®, l’algoritme que ens permet tenir el sistema més eficaç i ràpid d’assecament, per més heterogeni i gruixut que sigui el mur.
 • MURSEC ECO també és l’únic dispositiu que permet als usuaris controlar-lo via WiFi des del mòbil o el PC. En funció del nivell d’accés podeu seleccionar una sèrie de paràmetres per optimitzar el treball d’assecament del dispositiu per a cadascuna de les obres.
14) Quin és el preu dels dispositius MURSEC ECO?
 • Els Instal·ladors Autoritzats us poden fer un pressupost concret una vegada visitada la finca i fet el diagnòstic, però a nivell orientatiu el rang de preus es pot moure entre els 1.900 i els 3.900 euros en funció de la superfície a tractar.
 • Cal tenir en compte que els preus inclouen el subministrament, la instal·lació i la garantia per companyia d’assegurances
 • Si només voleu que us subministrem el nostre dispositiu MURSEC ECO perquè us l’instal·leu, llavors tindreu el dispositiu de millor qualitat del mercat a un preu encara més econòmic, però sense la seguretat i professionalitat que els tècnics especialitzats us ofereixen.
 • Si voleu saber quant costa MURSEC ECO només heu d’emplenar el formulari adjunt indicant el radi d’actuació que necessiteu per assecar les humitats de capil·laritat de casa vostra.
15) Quina és la base científica de la inversió de polaritat?
 • Les parets antigues formen una estructura de microcapil·lars interconnectats, el que s’anomena de porositat oberta.
 • Les molècules d’aigua presents al subsòl actuen com a dipols (tenen un pol positiu i un de negatiu), i orienten la seva càrrega elèctrica en funció de les càrregues que troben al medi que ocupen.
 • Les molècules d’aigua acaben generant una càrrega electrostàtica que es compensa amb la creació d’una curvatura de l’aigua continguda al capil·lar. Això acaba provocant la capil·laritat que observem.
 • La presència de sals higroscòpiques dissoltes fa d’efecte multiplicador.
 • Les molècules d’aigua sorienten cap amunt i acabem mesurant una diferència de potencial entre paret i terra de 0,5 a 0,8V.
 • L’electroosmosi es defineix com el moviment d’un líquid sota l’influx d’un camp elèctric, mitjançant una paret porosa.
 • En definitiva, l’aigua ionitzada puja pel mur fins a equilibrar-se amb la força de la gravetat.
 • El sistema MURSEC ECO multifreqüència emet un senyal polsant de molt baixa freqüència (VLF = Very Low Frecuency) que permeten invertir la polaritat del mur i evitar l’ascens de la humitat a través dels pols i els capil·lars.
16) És segur aquest sistema per la salut de les persones i els animals?
 • Qualsevol element genera un camp electromagnètic. En el nostre cas, el dispositiu MURSEC ECO emet menys de 30 nano-tesles, menys que un fluorescent. Molt menys que qualsevol electrodomèstic de casa i infinitament menys que un mòbil o una xarxa WiFi.
 • És totalment innocu per a persones i animals, i així ho certifica APPLUS.
 • El nostre dispositiu compleix amb la reglamentació de compatibilitat electromagnètica i no interfereix amb WiFi, alarmes, audímetres ni marcapassos.
17) En quins formats es suministra el morter DRAINING?
 • DRAINING POWDER (bossa 200gr): Es tracta de bosses de 200gr que es barregen amb porland i sorra. És el format ideal per poder escardejar les parets. També es fa servir com a acabat, l’acabat dependrà de la granulometria de l’àrid que s’apliqui. Es pot igualment usar ciment blanc en comptes del porland gris. El format concentrat de 200gr fa que sigui ideal per minimitzar despeses de transport i reduir costos.
 • DRAINING BLANC (sac 25Kg): Morter de deshumidificació blanc amb què s’obté una capacitat excel·lent de transpiració i contenció de sals al mateix temps que una duresa que el fa especialment resistent a la patologia. Es pot aplicar a mà o projectat segons es vulgui. Al cap de dues setmanes ja pot ser pintat, sempre amb pintura transpirable.
 • DRAINING CAL (sac 25Kg): Morter de deshumidificació a base de calç NHL3,5 (sense ciment), puzolanes, àrids seleccionats i additius especials. Dissenyat especialment per a la restauració de monuments i edificis històrics. Representa el màxim respecte als materials originals alhora que permet una màxima transpirabilitat i absorció de sals. Es pot aplicar a mà o projectat segons es vulgui.
 • DRAINING EXTRAFÍ (sac 15Kg): Acabat remolinat extrafí de 2mm especialment dissenyat per finalitzar el DRAINING BLANC i DRAINING CAL. D’aspecte molt semblant al guix.
18) A quina alçada he d'aplicar el morter DRAINING?
 • Cal aplicar el morter deshumidificant fins a l’alçada d’humitat més 50cm. Per això cal mesurar la humitat del mur amb un higròmetre que ens permeti saber amb certesa l’alçada que ha assolit la patologia.
 • És un error molt comú aplicar el morter a menor alçada que la necessària. El nostre Instal·lador Certificat pot aportar molt valor també en aquest aspecte.
19) Quins aspectes he de tenir molt en compte a l'hora d'aplicar el morter DRAINING?
 • Guix: El guix és un material extremadament higroscòpic. Cal eliminar-lo de tota la zona amb patologia.
 • Gruix: Qualsevol morter deshumidificant requereix un gruix mínim de 2 centímetres que permeti l’evaporació de la humitat i la cristal·lització de les sals. Les sals no s’evaporen ni desapareixen. DRAINING actua com un pàrquing per a les sals. Si no s’aplica el gruix mínim, es corre el risc que aparquin les sals en superfície.
 • Pintura transpirable: És imprescindible aplicar una pintura transpirable. Recomanem pintura siloxanica, silicat o pliolite. En cap cas pintures plàstiques o acríliques.
 • Hi ha molts altres aspectes que el nostre tècnic us recomanarà pel vostre cas en concret.

Humitats de condensació

20) Perquè tinc tanta condensació a casa?
 • Són moltes les possibles causes de les condensacions, però n’hi ha una que de forma repetitiva ens trobem com a causa principal.
 • El més important és evitar els pics d’humitat. Quan ens dutxem generem molta humitat. L’aire calent i humit es desplaça, troba un punt fred i condensa. Aleshores apareix la floridura, i a partir d’aquest moment la floridura va colonitzant l’espai, encara que la humitat ambient ja sigui molt inferior.
 • Cal evitar tant sí com no els pics d’humitat, i per això et recomanem instal·lar un extractor amb higrostat al bany. Aquest extractor té un sensor d’humitat regulable. Quan el nivell d’humitat és superior a un 70% s’activa i no para de funcionar fins que no ha baixat d’aquest percentatge.
 • L’extractor amb higrostat no ha de dependre de l’interruptor de la llum del bany. Ha d’actuar de forma independent. Idealment amb la porta del bany tancada, perquè la humitat no se’n vagi per a la resta del pis.
21) Què més puc fer per evitar les condensacions?
 • Ventileu l’habitatge cada dia, aproximadament 30-40minuts.
 • Mantenir una temperatura raonable dins de l’habitatge perquè no es refredin les parets.
 • Mantenir les portes de les habitacions obertes perquè el vapor que generem mentre dormim no condensi.
 • Utilitzeu la campana extractora de la cuina.
 • Eviteu estendre la roba a l’interior de l’habitatge.
22) I si tot i així encara aparèixen fongs?
 • El que no cal fer és passar simplement un drap per netejar-lo. El fong colonitza l’espai escampant les espores. Si passa un drap per diferents parets de la casa acabarà escampant el problema!
 • Cal netejar amb aigua i lleixiu, o amb algun producte ja preparat com el Cilid Bang Humedad. Aquest producte ve amb un dosificador d’esprai que ens permet no haver de tocar la superfície.
 • Si dimiteix de netejar el fong, aquest acabarà per tot arreu.
 • Et recomano que miris el vídeo dels ‘7 pecats capitals de les humitats de condensació‘. Ho he creat especialment per ajudar-te a entendre el problema i aportar solucions.
23) Si els fongs ja estan molt extesos, hi ha alguna forma d'eliminar-lo?
 • Els tractaments de xoc amb canons d’Ozó són una bona opció. El canó d’Ozó transforma l’oxigen a Ozó. Per a una superfície d’aproximadament 80m2, amb mitja hora de funcionament s’aconsegueix eliminar el 99% dels fongs.
 • Aquest tractament no genera residus, ja que no s’apliquen productes fungicides.
 • Un cop el tècnic especialista ha fet el tractament amb ozó, simplement cal ventilar l’habitatge perquè torni a entrar-hi oxigen de l’exterior.
 • Un cop realitzat el tractament amb Ozó haurà de netejar igualment les taques de fongs.
 • El tractament amb Ozó no evita que puguin tornar a aparèixer condensacions i fongs, per això cal donar solució a les causes de les condensacions mitjançant la instal·lació del dispositiu PURAIR.
24) Quin preu aproximat pot tenir una instal·lació d'un dispositiu PURAIR?
 • El preu d’un sistema de Ventilació Mecànica per Impulsó (també anomenat Central de Tractament d’Aire – CTA) pot variar en funció de la dificultat d’instal·lació, la quantitat de reixetes que calgui instal·lar, o de la ubicació geogràfica; però a mode orientatiu el preu pot estar entre els 2.500 i els 3.900 euros.
 • Per un petit import extra, l’Instal·lador Certifcat de Humicontrol podrà realitzar el tractament de xoc d’Ozó en el moment d’instal·lar el dispositiu PURAIR.