Trucada gratuïta 900 108 834

Trucada gratuïta 900 108 834 |

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT

Es donen a parets de plantes baixes i soterranis. La humitat del subsòl puja pel mur i el salitre degrada la part baixa de les parets.

Què són les humitats per CAPIL·LARITAT?

Leshumitats per capil·laritat es donen en murs i parets de plantes baixes i soterranis.

La humitat del sòl ascendeix pels porus i capil·lars per acabar evaporant-se.

L’aigua provinent del subsòl conté sals higroscòpiques dissoltes.

A mesura que l’aigua s’evapora, les sals dissoltes cristal·litzen. El salnitre es va dipositant a l’arrebossat de manera que aquest es degrada igual que la pintura.

L’acumulació de sals al mur fa que la paret es comporti com una pila, atrau la humitat com més força, com si d’un imant es tractés. Es crea una diferència de potencial entre paret i sòl suficient per fer pujar la humitat del subsòl.

El dipol de les molècules d’aigua s’orienta amb la càrrega negativa cap amunt i ens causa el problema de la capil·laritat escendent.

Si s’intenta impermeabilitzar la paret per ocultar la humitat només s’aconsegueix amagar-la temporalment, però la conseqüència real no és altra que l”efec xemeneia’ que fa pujar la humitat a més altura .

Així no se soluciona el problema d’humitat a terra i paret, sinó que s’agreuja i s’encareix la solució per la necessitat de tornar a abordar el problema.

mursececo la solucio

Quines solucions tenim a
les teves humitats per capil·laritat?

MURSEC ECO

La solució tecnològica a
les humitats SENSE OBRES.

HUMICREAM

La solució definitiva gràcies a la Injecció de Gel Antihumitat

DRAINING

La solució amb Morter Deshumidificant, Transpirable i Antisals

Com es manifesten les humitats per capil·laritat?

1 scaled
10 4
3 scaled
4 scaled
5 scaled
6 scaled
7 scaled
capilaridad arrimadero scaled
9 scaled
10 1 scaled